Stichting Scouting Margarita

Onze scoutinggroep "Margarita Steensel" bestaat uit: Explorers, Scouts, Welpen en Bevers. Wij zijn aangesloten bij Scouting Nederland. Dit is een organisatie van meer dan 125.000 leden, waarvan 25.000 kaderleden die meer dan 15.000 groepen begeleiden. Scouting Nederland verzorgt een uitgebreid trainingsprogramma voor kaderleden en maandelijks een clubblad voor iedereen die lid is.

Scouting Nederland is onderverdeeld in regio's. Wij behoren tot Regio Zuid-oost Brabant dat een eigen regiobestuur heeft. Het bestuur verzorgt, naast bestuurstaken, samen met de regioleiding, een speltak-adviseur en leiding van de scoutinggroepen ook een aantal regio-activiteiten. De speltak-leiding maakt op programmabijeenkomsten planningen voor de korte en lange termijn. Bij korte termijn kan men denken aan het bedenken/samenstellen van weekprogramma's, bij langere termijnen gaat het over het integreren van het regioprogramma in het eigen programma en het plannen van het zomerkamp.

Scouting is een fijne vorm van vrijetijdsbesteding voor jongeren en gebaseerd op het "Spel van verkennen" in de ruimste zin van het woord. In 1973 kwam er een fusie tot stand tussen de vier Nederlandse Scoutingorganisaties. Sinds die tijd treden we - zowel jongens als meisjes - naar buiten in één organisatie: Scouting Nederland.